Vedení pracovní agendy vyslaných zaměstnanců do Francie

Služba SoPosting Worker je určená zahraničním firmám, jejíž pracovníci pravidelně nebo příležitostně vyjíždějí do Francie

Ohlašovací povinnost při vysílání zaměstnanců do Francie

To nejdůležitější co potřebujete vědět

Shrnutí závazků

Hlášení SIPSI

Zahraniční zaměstnavatelé jsou před samotným vysláním svého pracovníka povinni přihlásit se prostřednictvím firemního účtu na francouzský. Po založení účtu, podávají hlášení o zakázce nebo poskytované službě a zároveň o každém vyslaném zaměstnanci. Toto hlášení se podává před samotným výkonem práce a pro každou samostatnou cestu de Francie. Více čtěte zde.

Seznámení s pravidly a povinnostmi zaměstnavatelů vysílajících řidiče na území Francie
Povinné zmocnění zástupce na území Francie

Povinné zmocnění zástupce na území Francie

Podle článku L1262-2-1 francouzského pracovního zákona jsou zahraniční společnosti vysílající své zaměstnance za výkonem práce do Francie povinny zmocnit ve Francii zástupce, který bude v případě kontroly komunikovat s francouzským kontrolními úřady. Těmito úřady jsou celní úřady, policie, inspekce práce. Zástupce společnosti má mimo jiné za povinnost archivovat a na vyžádání předložit zmocnění o zastupování zahraniční společnosti, dále pak podaná hlášení o vyslání zaměstnanců, jejich pracovní smlouvy a další 

Doklady předkládané kontrolním úřadům

Zahraniční vysílající společnost je povinna během kontroly poskytnout svému zmocněnci na území Francie:

- Výplatní pásky vyslaných zaměstnanců k prokázání vyplacení francouzské minimální mzdy

- Údaje o pracovní době zaměstnance včetně zahájení a ukončení práce, přestávek, pracovního volna apod

- Potvrzení, resp. zmocnění francouzského zástupce

Pokud je doba vyslání zaměstnance delší než kalendářní měsíc, na výplatní pásky se uvádí:

- Mzda včetně odpovídajícího navýšení za přesčasy

- Hodinové rozlišení mzdy podle standardní pracovní doby a přesčasů

- Navýšení mzdy během svátků

- Případně informace o příspěvcích do oborových nebo jiných organizací

- Případně odkaz na kolektivní smlouvu

Doklady předkládané kontrolním úřadům
Vedení personální agendy ve Francii

Vedení personální agendy ve Francii

Společnost ASD Group je mezinárodní kancelář s 20letou praxí v oboru mezinárodního zdanění a personální agendy. V souvislosti s pracovními podmínkami na francouzském trhu přizpůsobila své služby zahraniční poptávce. Prostřednictvím služby SoPosting Worker může každý zaměstnavatel zmocnit společnost ASD jako svého zástupce na území Francie, vytvořit vlastní účet na pracovním portálu SIPSI, podat hlášení o vyslání pracovníka a během pracovních kontrol využít služeb svého zástupce. Více se na našem webu.

Pokuty a penále za nesplnění ohlašovací povinnosti ze strany zahraničního zaměstnavatele jsou vysoké. Abyste na nic nezapomněli a měli přehled o všech změnách, naše online podpora vám zodpoví případné dotazy a bude pravidelně informovat o vývoji na francouzském pracovním trhu.

creditcard Smlouva o zastupování

Zahraniční firmy vysílající své zaměstnance do Francie mají povinnost zmocnit zde zástupce pro komunikaci s kontrolními úřady. Naše služba tento důležitý bod splňuje.

creditcard Hlášení o vyslání zaměstnance SIPSI

Vyslání každého zaměstnance musí být ohlášeno prostřednictvím oficiálních stránek Ministerstva práce www.sipsi.gouv.fr. Jako váš zástupce vytvoříme váš firemní profil na ministerském webu a podáme hlášení o vyslaných zaměstnancích. Okamžitě po podání hlášení obdržíte jeden opis, který předáte svému zaměstnanci na cestu s sebou.

creditcard Asistence během pracovních kontrol

Inspekce práce, policie nebo strážnici jsou oprávněni provést kontrolu vašich zaměstnanců na místě ohlášené zakázky či poskytované služby. Některé doklady musí předložit sám kontrolovaný zaměstnanec, jiné poskytuje zmocněný zástupce.

creditcard Obor stavebnictví

Podmínky vyslání zaměstnanců se  v jednotlivých oborech liší. Zaměstnanci z oboru stavebnictví musí ještě před odjezdem do Francie požádat o vystavení identifikační profesní karty, tzv. carte BTP. Více na našem webu.

creditcard Obor silniční a vodní dopravy

Ohlašovací povinnost a francouzská minimální mzda se týká i řidičů vozidel a vůdců plavidel. Vše upravuje zákon Loi Macron. Pro dopravce jsme připravili samostatnou službu SoTruck. Více o SoTruck.

Aktuality

Aktuálně k Loi Macron

Get your BTP Card photo !
ASD Group, le 14/11/2017

ID photo for administration papers are always a real headache.   Indeed, acceptation terms of ID photos are moreover complex....

Více...

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení

Kontakt