Onze So Posting Worker by ASD begeleidt u van a tot z in uw detacheringsprocedures in Frankrijk   en Italië 

Wist U?

De regels inzake detachering verschillen naar gelang van de sector van activiteit en het land waar de werknemer is gedetacheerd.

Selecteer uw activiteitensector:

Wat is detachering van werknemers?

Een gedetacheerde werknemer is een werknemer die door zijn werkgever naar een andere lidstaat wordt uitgezonden om daar tijdelijk te worden tewerkgesteld. Een werkgever die in een ander land prestaties uitvoert, moet de sociale wetten van het land van bestemming voor zijn gedetacheerde werknemers naleven, met name de meldingsplicht, de beloning en de arbeidsvoorwaarden (arbeidstijd, rusttijden, etc.).

De detachering van buitenlandse werknemers is een praktijk die sterk bij wet is geregeld; bij niet-naleving van de verplichtingen kunnen zware sancties worden opgelegd, afhankelijk van het land van bestemming.

Wat zijn uw verplichtingen bij detachering naar Europa?

Voorafgaande verklaring van detachering

Voor elke gedetacheerde medewerker en voor elke opdracht moet u vooraf een verklaring van detachering invullen. Als vertegenwoordiger stellen wij voor uw account aan te maken en de voorafgaande detacheringsverklaringen van al uw gedetacheerde medewerkers in te vullen. U ontvangt de kennisgeving van de verklaring te verstrekken die uw werknemer voor het begin van zijn missie moet worden verstrekt.

accueil2
Representatie-overeenkomst

Bij het detacheren van medewerkers bent u verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen die als liaison tussen de overheid en uw bedrijf fungeert. Dit belangrijke punt is uiteraard ook opgenomen in onze dienstverlening.

accueil1
Bijstand tijdens de controle door de arbeidsautoriteiten

De arbeidsinspectie, de politie en de gendarmerie zullen waarschijnlijk een controle ter plaatse uitvoeren op uw gedetacheerde werknemers. Tijdens een controle verstrekt de vertegenwoordiger alle documenten die nodig zijn om aan te tonen dat u zich aan de voorschriften houdt en antwoordt hij op verzoeken van de autoriteiten.

accueil3

WIE ZIJN WE?

So Posting Worker by ASD is een onlinedienst om de verplichte formaliteiten voor bedrijven die werknemers detacheren in Europa te beheren en te beveiligen. Deze dienst werd 20 jaar geleden opgericht door ASD Group, een specialist in internationale business development. Dankzij haar aanwezigheid in 25 landen biedt de groep een vertegenwoordigingsdienst aan in het land van detachering, alsook een waaier van aanvullende diensten die aangepast zijn aan de wetgeving van het land en de betrokken sector.

EEN ASSISTENTIE OP MAAT

Een unieke contactpersoon die uw taal spreekt

  Beheer van uw verplichtingen

Gepersonaliseerde assistentie tijdens controles

De terbeschikkingstelling van werknemers is een status gedefinieerd door de Europese richtlijn van 16 december 1996 die het mogelijk maakt een werknemer die werkzaam zijn in een lidstaat van de Europese Unie van wordt gedetacheerd om te werken op het grondgebied van een andere lidstaat. De beloning en arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer zijn afhankelijk van het gastland, terwijl de socialezekerheidsbijdragen die zijn van zijn land van herkomst.
Gedetacheerd werk moet in principe tegemoet komen aan de behoefte aan gespecialiseerde en tijdelijke werknemers op een specifiek gebied. Het kan een serviceprovider, een groep of een tijdelijk werkbedrijf zijn. Bilaterale overeenkomsten maken het ook mogelijk om werk toe te wijzen tussen Europese en niet-Europese landen.

Juridisch kader van gedetacheerde werknemers

De regels die in 1996 zijn aangenomen in het kader van de detachering van werknemers zijn vastgelegd in de detacheringsrichtlijn. In 2014 werd een handhavingsrichtlijn goedgekeurd om fraude te verminderen, regels te omzeilen en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te verbeteren. Deze richtlijn van 2014 betreft het verrichten van diensten (uitvoering van Richtlijn 2014/67 / EU). De omzetting in nationaal recht was verplicht vóór 18 juni 2016.
Deze richtlijnen houden echter geen rekening met alle subtiliteiten van de verschillende evaluatiemethoden.

Duur van de terbeschikkingstelling van werknemers

Voor de duur van de detachering kan de belastingstatusregel, die een drempel van 183 gepresteerde dagen per fiscaal jaar vastlegt, van invloed zijn op de duur van de detachering.

Arbeidsomstandigheden, beloning en sociale lasten

Vergoedingen en arbeidsvoorwaarden worden geregeld door de wetgeving van het tijdelijke gastland.
Bovendien zijn de socialezekerheidsbijdragen die van het land van oorsprong, die door de praktijk van sociale dumping verstoringen van de mededinging kunnen veroorzaken.

Het Hof van Justitie is van mening dat de “minimum loon” dat een lidstaat kan verzoeken om een ​​gedetacheerde werknemer te betalen bestaat uit: op dezelfde basis als vakantie, dagelijkse vergoeding voor vrijstaande werk en compensatie voor reistijd, lokale werknemers.

Het minimumloon wordt de bruto salaris van het gastland en omvat het hogere tarief voor overwerk.
Bedrijven die onthechting niet beschikt over een duidelijk inzicht in de mechanismen van de overeenkomst wanneer de lonen worden gedefinieerd door een sectorale overeenkomst, waardoor ze aan de geldende minimumloon te onderschatten.
Het grootste probleem voor gedetacheerde werknemers is de implementatie van de bestaande regels en de vakbonden eisen hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats.

BLOG

  NEWSLETTER

  Krijg elke maand de actualiteiten uit de wereld van de fiscaliteit: Btw, douane en sociaal

  Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!

  barre-blanche
  Contactez-Nous

  Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

  Not readable? Change text. captcha txt