Naše služba So Posting Worker by ASD vám je k dispozici od začátku do konce při podnikání vašich kroků týkajících se vysílání pracovníků

ve Francii    a Itálii 

VĚDĚLI JSTE?

Pravidla vysílání se liší podle pracovního odvětví a země, do níž je zaměstnanec vyslán.

Vyberte své pracovní odvětví:

Co znamená vysílání pracovníků?

Vyslaný pracovník je zaměstnanec, kterého zaměstnavatel vyšle do jiné členské země na vykonávání dočasných úkolů. Zaměstnavatel, který poskytuje služby v jiné zemi, musí dodržovat sociální zákony cílové země, co se týče jím vyslaných zaměstnanců, zejména co se týče požadavků ohlašování pobytu, mzdových a pracovních podmínek (pracovní doba, doba odpočinku, atd.).

Vysílání zahraničních pracovníků představuje postup, který je velmi upravován zákonem, v případě nedodržení povinností, je trestán přísnými tresty podle zákonodárství v cílové zemi.

Jaké jsou vaše povinnosti, když v Evropě vysíláte pracovníka?

Předběžné ohlášení vyslání

U každého vyslaného zaměstnance a za každé vyslání je třeba vyplnit předběžné ohlášení vyslání. Jakožto zástupce vám doporučujeme, abyste si vytvořili účet a vyplnili předběžné ohlášení vyslání týkající se všech vašich vyslaných zaměstnanců. Obdržíte oznámení o prohlášení, které je třeba předat vašemu zaměstnanci před začátkem jeho vyslání.

accueil2
Smlouva o zastoupení

Když vysíláte zaměstnance, máte povinnost jmenovat zástupce, který slouží jako prostředník mezi orgány a vaší firmou. Součástí naší služby je samozřejmě i tento klíčový bod.

accueil1
Pomoc při kontrolách pracovních orgánů

Pracovní inspekce, služby policie a četnictva služby budou pravděpodobně provádět kontrolu vašich vyslaných zaměstnanců na místě. Během kontroly jim tento zástupce poskytne všechny potřebné dokumenty svědčící o vaší bezúhonnosti a zodpovídá otázky úřadů.

accueil3

KDO JSME?

So Posting Worker by ASD“ je internetová služba, která umožňuje zařizovat a zajišťovat povinné formality firem, jež vysílají zaměstnance na území Evropy. Tuto službu vytvořila skupina ASD Group, což je odborník na mezinárodní vývoj firem již 20 let. Díky tomu, že sídlí ve 25 zemích, skupina poskytuje službu zástupce ve vysílané zemi, jakož i sadu doplňkových služeb, které odpovídají zákonodárství dané země a dotčeného pracovního odvětví.

POMOC ŠITÁ NA MÍRU

Jediná kontaktní osoba, která mluví vaším jazykem

  Spravování vašich povinností

Pomoc osobně přizpůsobená pro kontroly

Vysílání pracovníků je stav definovaný podle směrnice Evropské unie ze dne 16. prosince 1996, která umožňuje zaměstnanec pracující v jiném členském státě Evropské unie z kteří jsou dočasně přiděleni k práci na území jiného členského státu. Odměna a pracovní podmínky vyslaného pracovníka závisí na hostitelské zemi, zatímco příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu.
Vyslaná práce by měla v zásadě uspokojit potřebu specializovaných a dočasných pracovníků v určité oblasti. Může být poskytovatelem služeb, skupinou nebo dočasnou pracovní společností. Dvojstranné dohody také umožňují přidělit práci mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi.

Právní rámec vyslaných pracovníků

Pravidla přijatá v roce 1996 v souvislosti s vysíláním zaměstnanců jsou stanovena směrnicí o vysílání pracovníků. Směrnice o prosazování byla schválena v roce 2014 s cílem snížit podvody, obejít předpisy a zvýšit výměnu informací mezi členskými státy. Tato směrnice z roku 2014 se týká poskytování služeb (provádění směrnice 2014/67 / EU). Transpozice do vnitrostátního práva byla povinná před 18. červnem 2016.
Tyto pokyny však nezohledňují všechny jemnosti různých metod hodnocení.

Doba vyslání zaměstnanců

Po dobu přidělení může ovlivnit délku přidělení pravidlo daňového statusu, které stanoví hranici 183 odpracovaných dnů za fiskální rok.

Pracovní podmínky, odměny a sociální poplatky

Odměňování a pracovní podmínky se řídí právními předpisy dočasné hostitelské země.
Navíc příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu, což může způsobit narušení hospodářské soutěže způsobené praxí sociálního dumpingu.

ESD se domnívá, že „minimální mzda“, že členský stát může požadovat, aby zaplatit vyslaného pracovníka zahrnuje: svátky, denní odškodné pro rodinné práce a náhradu za cestovní čas, na stejném základě jako místních pracovníků.

Výše minimální mzdy se vztahuje k hrubému platu hostitelské země a zahrnuje zvýšenou sazbu za přesčasy.
Vysílající firmy nemají jasné znalosti mechaniky dohody, pokud jsou mzdy vymezeny odvětvovou dohodou, což vede k podceňování platných minimálních mzdových tarifů.
Hlavním problémem vyslaných pracovníků je uplatňování stávajících pravidel a odborové organizace požadují stejnou odměnu za tutéž práci na stejném místě.

BLOG

 • Revaluation of SMIC in 2018

  Revaluation of SMIC in 2018

  As of January 1, 2018, the French Minimum Interprofessional Growth Salary (SMIC) has been revalued.

  In 2017, it was € 9.76 gross, or € 1,480.27 gross monthly (based on 35 hours per week), and has now been adjusted by 1.2%. It will now reach around € 1,498.47 gross monthly, or € 9.88 gross hourly.

  Read more

 • The importance of having a legal representative for the posting of your employees

  The importance of having a legal representative for the posting of your employees

  French law requires foreign companies posting one or more employee (s) in France to appoint a French legal representative. (Article L1262-2-1 of the Labor Code).

  This legal representative is the liaison between the foreign company and the French authorities (labor inspection, gendarmerie and police but also the tax and customs service), throughout the period of secondment and especially during regular checks of authorities.

  Read more

 • Secondment in the construction sector, do you know all your obligations?

  Secondment in the construction sector, do you know all your obligations?

  The Identification Card for Construction Workers (or BTP Card) is one of the main obligations of workers in the construction sector since March 22th, 2017.

  In France, an employee seconded from a company established outside France in the construction sector has the obligation to be in possession of his professional identification card. The same goes for an employee of a French company since October 1st, 2017.

  Read more

 • Employee secondment : an online service to simplify formalities

  Employee secondment : an online service to simplify formalities

  The magazine IN Antipolis (formerly Select Antipolis) has dedicated two pages to the posting of workers, and more particularly to the services of ASD Group in the field.

   

  Read more

 • „Name and Shame“ in France: a measure against illegal work

  „Name and Shame“ in France: a measure against illegal work

  The posting of workers allows an employee working in an EU Member State to perform a mission in another Member State. Formalities are to be done and each country has its own legislation in this area. This practice facilitates the mobility of European employees. It also provides skills that do not exist or are insufficient in the country.

  Read more

 • Posted workers in France: what changes from 1st January 2018

  Posted workers in France: what changes from 1st January 2018

  The beginning of the year 2018 marks the entry into force of certain regulatory changes concerning posted workers in France. Find out what is changing from 1st January 2018.

  Read more

  NEWSLETTER

  Najděte veškeré novinky dešifrované našimi odborníky

  Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!

  barre-blanche
  Contactez-Nous

  Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

  Not readable? Change text. captcha txt